top of page
נפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה

בית >> ביטוח לאומי >> נפגעי פעולות איבה

צרו קשר

לתיאום שיחת ייעוץ, צרו קשר כעת

אדם שהוכר כנפגע פעולות איבה זכאי לתגמולים כספיים ולהטבות מהמדינה. מטרת הסיוע היא לאפשר לו ולמשפחתו בהתמודדות עם הפגיעה. נוסף להטבות אלו זכאי הנפגע לטיפול שיקומי בו לוקחים חלק עובדים סוציאליים שהוכשרו לטפל בנפגעי פעולות איבה. הטיפול כולל ייעוץ, הדרכה וסיוע במגוון תחומים, לרבות תמיכה נפשית וסיוע במיצוי זכויות. בכדי לקבל הכרה כנפגע פעולות איבה יש להגיש בקשה לוועדה רפואית של נפגעי פעולות איבה. הוועדה תקבע את מידת הזכאות לאחוזי נכות, בהתאם לאופי ולחומרת הפגיעה.
 

מי מוגדר כנפגע פעולות איבה?

נפגע פעילות איבה הוא כל אזרח ישראלי אשר נפגע כתוצאה מפגיעה של כוח צבאי עוין לישראל או ארגון טרור, שלא במסגרת שירות בגוף ביטחוני רשמי של מדינת ישראל. הפגיעה יכולה להתרחש בתוך גבולות ישראל או מחוצה לה. הכרה כנפגע פעולות איבה מזכה בתגמולים בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו ע"י הביטוח הלאומי. מי שנפגע כתוצאה מפעולות איבה רשאי להגיש תביעה לוועדה רפואית לנכות לנפגעי פעולות איבה. לאחר הגשת התביעה יוזמן לוועדה רפואית שתקבע את אחוזי נכותו. דרגת הנכות יכולה להיקבע כנכות לתקופה זמנית או קבועה, בהתאם לסוג הפגיעה וחומרתה.

 

מהן סמכויות הוועדה?

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע דרגת נכות עבור פציעה או מחלה שנגרמו כתוצאה מפעולת איבה. הוועדה כוללת מזכיר ורופא מומחה או מספר רופאים הרלוונטיים לתחום הפגיעה. ניתן להופיע בפני הוועדה עם עורך דין או מתורגמן שייצגו את המבוטח וידברו בשמו. במקרים של קביעת זכאות לנכות זמנית, יוזמן הנפגע להופיע שוב בפני הוועדה הרפואית, טרם סיום התקופה, בתדירות של בדיקה חוזרת אחת לשנה בלבד. במקרים בהם חלה החמרה בעקבות הפגיעה, ניתן לבקש דיון מחודש לטובת קביעת אחוזי נכות מעודכנים. על הבקשה לכלול אישור רפואי המעיד על ההחמרה. בסמכותה של הוועדה לקבוע דרגת נכות זמנית לקבועה.

כיצד נקבעים אחוזי הנכות לנפגעי פעולות איבה?

במקרה של פציעה אחת, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגיעה זו. מי שנקבעו לו אחוזי נכות בגובה של 40% בשל פגיעה אחת, יוכר כבעל 40% נכות. במקרים של מספר פגיעות פיזיות שלכל אחת מהן נקבע אחוז נכות אחר, תבצע הוועדה שקלול של דרגות הנכות. לפי השקלול תקבע דרגת הנכות. במקרים של פגיעה מרובה באיברים זוגיים כמו שתי הרגליים או הידיים, הוועדה הרפואית רשאית לחבר את דרגות הנכות של שני האיברים יחד. בהתאם לחומרת הפגיעה, הוועדה הרפואית יכולה לקבוע לנפגע פעולות איבה דרגת נכות מיוחדת בגובה 100+.

 

הגשת ערעור לוועדה

במקרים בהם חש מגיש הבקשה כי אחוזי הנכות שנקבעו לו נמוכים מאלו להם הוא זכאי, עומדת בפניו האפשרות לפנות לוועדה רפואית לעררים. את בקשת הערעור יש להגיש למזכירות הוועדה הרפואית בסניף ביטוח לאומי, בתוך 60 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה.

 

אנחנו בנ.מ.א.ס מימוש זכויות רפואיות עומדים לרשותכם. אנו מחזיקים בניסיון של למעלה מ-25 שנים בייצוג בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי, מס הכנסה, הוצאת תגי נכה ועוד. לקבלת פרטים נוספים ובדיקת זכאות להכרה כנפגעי פעולות איבה, צרו קשר כעת.

שירותים מול ביטוח לאומי

מימוש זכויות רפואיות - נ.מ.א.ס

שעות פעילות

ימים ראשון - חמישי:

09:00-16:00

צרו קשר כעת

חייגו כעת 072-392-1491

שד' ההסתדרות 251, חיפה

וועדות רפואיות נפגעי פעולות איבה
bottom of page